Skip to content

Kenangapa Kudu Melu Manhaj Salaf ?

October 22, 2014

Bismillah. Manhaj salaf kuwe dalan sing lurus lan bener.

سلفي عفك

Sing Nulis: Al Ustadz Ruwaifi’ bin Sulaimi Al Atsari, Lc

Wong-wong sing urip neng jamane Nabi shalallohu ‘alaihi wassalam yakue generasi sing paling apik sekang umat kiye. Wong-wong kuwe kabeh olih aleman langsung sekang Alloh subhanahu wa ta’ala lan Rosulle  shalallohu ‘alaihi wassalam dadi seapik-apiking menungsa. Wong-wong kuwe yakui wong-wong sing paling ngerti agama lan paling apik amalane dadi maring wong kae awake dhewek kudu melu pemahamane.

Manhaj  Salaf, nek dideleng sekang sisi kalimat dadine gabungan sekang loro tembung; manhaj lan salaf. Manhaj neng basa Arab pada bae karo minhaj, sing maknane : sawijining dalan sing terang lan gampang. (Tafsir Ibnu Katsir 2/63, Al Mu’jamul Wasith 2/957).

Nek Salaf, nurut etimologi basa Arab maknane: Sapa bae sing wis disiti awake dhewek sekang nini buyut lan sedulur, sing wong kae kabeh kue neng duwure awake dhewek neng masalah umur lan kautamaan. (Lisanul Arab, karya Ibnu Mandhur 7/234)

Nek…

View original post 61 more words

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: